Skanowanie dokumentacji medycznej
z Kodak Alaris

Skanuj dokumentację medyczną bezpośrednio do systemu HIS

Dowiedz się więcej

IC Skaner współpracujący z urządzeniami Kodak Alaris zapewnia:

* automatyczne skanowanie dokumentacji medycznej do systemu HIS,
* przypisywanie skanu do typu dokumentu,
* wykorzystanie funkcji poprawy jakości skanów takich jak: automatyczne obracanie dokumentu, usuwanie pustych stron, likwidacja przekosu, wygładzanie koloru tła, wypełnienie krawędzi obrazu oraz wiele innych dzięki technologii Perfect Page™
* zapis jedno lub wielostronicowego pdf-u,
* automatyczne dopasowanie zeskanowanych dokumentów do szablonów istniejących w systemie,
* automatyczne rozpoznanie wybranych treści,
* zapisywanie skanowanych dokumentów na nośnikach zewnętrznych,
* automatyczny mechanizm zabezpieczenia pliku hasłem,
* skanowanie długich dokumentów np. EKG, KTG
* zintegrowany mechanizm autoryzacji dokumentów podpisem kwalifikowanym lub ZUS/PUE

IC Skaner i Kodak Alaris
to sprawniejsze zarządzanie
dokumentacją medyczną

Opracowane rozwiązanie zapewnia szybkie i bezpieczne skanowanie papierowej dokumentacji medycznej wsparte nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie digitalizacji dokumentacji dostarczane przez urządzenia Kodak Alaris. Wykorzystując system IC Skaner szpitale, kliniki oraz przychodnie mogą podpisywać cyfrowo skanowaną dokumentację oraz przesyłać ją do rekordu pacjenta w zintegrowanym systemie HIS.

Poznaj 7 powodów, dla których warto wybrać Kodak Alaris i IC Skaner

1. Automatyczna digitalizacja zewnętrznej dokumentacji medycznej pacjenta
2. Ochrona środowiska - mniej dokumentacji papierowej
3. Fizyczna redukcja papierowego archiwum
4. Łatwa obsługa urządzeń Kodak Alaris
5. Brak limitów i ukrytych opłat
6. Możliwość dostosowania aplikacji IC Skaner do indywidualnych potrzeb
7. Integracja ze szpitalnym systemem informacyjnym (HIS)

Skanowanie archiwum dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna, która jest przechowywana w archiwach placówek medycznych generuje olbrzymie koszty m.in. związane ze stworzeniem i utrzymaniem pomieszczeń. Mówiąc o kosztach warto wspomnieć tych związanych z zakupem i utrzymaniem systemów do zarządzania tak obszernymi zasobami dokumentów, a które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania archiwum. Wymieniając elementy składowe kosztów prowadzenia papierowego archiwum należy wspomnieć także o wynagrodzeniu osób, które pracują w archiwum. Równie istotny jest fakt, iż wolumen archiwizowanej dokumentacji papierowej z każdym rokiem zwiększa się o tysiące nowych stron. Generuje to olbrzymie koszty, a często oznacza milionowe inwestycje pod budowę nowych budynków przeznaczonych wyłącznie na przechowywanie papierowej dokumentacji medycznej.


Doskonałym rozwiązaniem, które redukuje te koszty są urządzenia skanujące Kodak Alaris wykorzystujące technologię IC Skaner. Dobór właściwych skanerów w połączeniu z systemem do szybkiego skanowania dokumentacji medycznej oraz przesyłania jej do zintegrowanego repozytorium dokumentów jest najbardziej efektywnym sposobem na ograniczenie kosztów związanych z archiwum dokumentacji medycznej.

Skanuj i podpisuj cyfrowo

Stworzone rozwiązanie IC Skaner poza samą funkcją automatycznego przesyłania zeskanowanej dokumentacji do rekordu pacjenta posiada unikatową możliwość złożenia cyfrowego podpisu na zeskanowanej dokumentacji. Użytkownicy mają możliwość skorzystania z następujących metod podpisu:
* Podpis ZUS-PUE
* Podpis kwalifikowany

Znajdź rozwiązanie dla siebie

Rozwiązanie oparte na doświadczeniu

Skanowanie dokumentacji medycznej z Kodak Alaris i IC Skaner zostało stworzone na podstawie wieloletniego doświadczenia w zakresie digitalizacji papierowej dokumentacji oraz zarządzania dokumentacją medyczną. Wieloletnia praktyka wykorzystywania urządzeń Kodak Alaris w skanowaniu dokumentacji w obszarze front i back office i zebrana wiedza umożliwiły dobór najlepszych urządzeń skanujących.


Z kolei aplikacja IC Skaner została opracowana przez IC Solutions firmę, która od lat jest liderem w zakresie digitalizacji dokumentacji medycznej wymagającej pisemnej zgody pacjentów. Blisko 10 lat doświadczenia na rynku medycznym oraz przeprowadzone integracje z wiodącymi systemami HIS (Asseco, CGM, Comarch, Gabos, Kamsoft, Nexus) stanowiły podstawę do stworzenia IC Skaner – unikatowej aplikacji do zarządzania zeskanowaną dokumentacją medyczną.

Wypełnij formularz, a nasz doradca pomoże Ci bezpłatnie wybrać urządzenie dopasowane do potrzeb placówki.

System IC Pen

System umożliwia automatyczną digitalizację zgód wykorzystując do tego długopisy cyfrowe, tablety, ekrany dedykowane do zbierania podpisów oraz import zewnętrznej dokumentacji medycznej poprzez skanowanie bezpośrednio do systemu HIS wraz z autoryzacją wprowadzanej dokumentacji.
Technologia IC Pen jest polskim rozwiązaniem za pośrednictwem, którego jest tworzona dokumentacja medyczna w postaci elektronicznej. Wykorzystująć takie urządzenia, jak: tablety, długopisy cyfrowe oraz ekrany do zbierania podpisów możliwe jest zgodne z prawem ograniczenie dokumentacji papierowej, a nawet jej całkowicie wyeliminowanie. System IC Pen wykorzystując algorytmy automatycznie digitalizuje dokumentację medyczną, która jest wypełniana i podpisywana przez pacjentów. Dzięki integracji technologii z najważniejszymi dostawcami systemów HIS na polskim rynku medycznym (Asseco, CGM, Comarch, Ne) cyfryzowana dokumentacja może być natychmiast przesłana do rekordu pacjenta

Szybszy dostęp do informacji

dzięki integracji z systemami HIS digitalizowana dokumentacja medyczna trafia od razu do systemu dziedzinowego

Zgodnie z prawem

w trakcie składania podpisu są gromadzone cechy biometryczne składanego podpisu co zapewnia autentyczność i ważność prawną cyfrowego dokumentu

Mniej papierowej dokumentacji

System IC Pen pozwala całkowicie zrezygnować z papierowej dokumentacji dzięki ważnej prawnie cyfryzacji podpisów

Oszczędność czasu

korzystanie z systemu IC Pen pozwala na automatyzację wielu procesów czego następstwem jest oszczędność czasu personelu medycznego

System kompatybilny z potrzebami placówek medycznych

System IC Pen jest rozwiązaniem modułowym, które pozwala wybrać i wdrożyć elementy najlepiej dopasowane do indywidualnych potrzeb każdej placówki medycznej. Wykorzystujemy w tym celu takie urządzenia jak: długopisy cyfrowe, tablety, ekrany piórkowe, skanery dokumentów

Digitalizacja dokumentacji medycznej przy pomocy długopisów cyfrowych

Pacjent składając swój podpis pod dokumentem medycznym na papierowym formularzu tworzy jednocześnie w sposób automatyczny dokument cyfrowy zawierający podpis biometryczny pacjenta. Opracowana technologia zapewnia ważność prawną takiego dokumentu poprzez zbieranie unikatowych cech składanego podpisu przez pacjenta. Wykorzystując integrację z systemami HIS taki dokument może być w łatwy sposób przesłany do rekordu pacjenta w systemie wykorzystywanym przez placówkę medyczną. Stworzony w ten sposób zdigitalizowany dokument może być pobrany lub udostępniany do podglądu autoryzowanym użytkownikom HIS-u. Digitalizacja dokumentacji medycznej poprzez wykorzystanie długopisów cyfrowych jest najbardziej przyjazną dla pacjentów formą cyfryzacji dokumentacji, gdyż jest zbliżona do zwykłego, papierowego sposobu tworzenia dokumentacji medycznej.

Zgody pacjentów na tablecie i ekranie piórkowym

Wdrożenie przez placówkę elektronicznych nośników danych takich jak tablety, czy też ekrany piórkowe do zbierania podpisów daje możliwość całkowitego wyeliminowania dokumentacji medycznej w formie papierowej. System IC Pen pozwala wyświetlić na ekranie urządzenia wygenerowany formularz, zgody, ankietę lub inny dokument z księgi pacjenta w systemie HIS. Znika konieczność drukowania tych dokumentów i przedkładania ich pacjentom do podpisu. Sam proces podpisu jest zbliżony do tradycyjnego papierowego dzięki czemu nie stwarza trudności z wypełnieniem i podpisaniem dokumentu osobom, które mają pierwszy raz do czynienia z taką technologią. Rekomendowane przez IC Solutions urządzenia cyfrowe posiadają rozdzielczość ekranu, która wynosi co najmniej 10 cali. Zastosowanie takiej wielkości pozwala na wyświetlenie dokumentu w taki sposób, by pacjent miał pełną świadomość i widział kontekst składanego przez siebie podpisu. Digitalizacja dokumentacji za pośrednictwem tabletów, czy też ekranów piórkowych znajduje zastosowanie przede wszystkim w takich miejscach jak: punkty rejestracji pacjentów i punkty planowanych przyjęć pacjentów do szpitala.

Dowiedz się więcej o digitalizacji i naszych
rozwiązaniach.

Sprawdź naszego bloga:

Kupuj nasze produkty tylko u autoryzowanego sprzedawcy.

Unikaj sprzedawców nieposiadających 
autoryzacji na rynek Polski. Nie świadczymy wsparcia dla produktów zakupionych od nieautoryzowanych sprzedawców. Gwarancja może również nie mieć zastosowania.

close