Regulamin

Polityka Prywatności oraz Cookies

 

Administratorzy i podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych Użytkownika:

  1. Kodak, mogą być udostępnione dane osobowe Użytkownika, który administruje dane osobowe Użytkownika:

Kodak Alaris Germany GmbH, Hedelfinger Str. 60, 70327 Stuttgart

  1. Podmioty GRUPY KAPITAŁOWEJ Kodak, którym: Kodak Alaris Inc., 2400 Mount Read Blvd. Rochester, NY 14615

  2. PARTNERZY Kodak, którym mogą być udostępnione dane osobowe Użytkownika:

OSOM STUDIO Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi pod adresem ul. Rewolucji 1905 r., nr 82, 90-223 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000457850, posiadającą numer NIP 7252066858.

 1. Ilekroć jest mowa o Użytkowniku, należy przez to rozumieć każdą osobę odwiedzającą Stronę.

 2. Administrator zbiera dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

 3. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych żadnym nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom.

 4. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych można kontaktować się w następujący sposób:

forma pisemna: Kodak Alaris Inc., Attn: Worldwide Marketing – Online Privacy Office, 2400 Mount Read Blvd., Rochester, NY 14615

 1. Za zgodą Użytkownika dane mogą być przetwarzane w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych. W przypadku wyrażenia zgody dane mogą być przetwarzane przez Kodak, Podmioty GRUPY KAPITAŁOWEJ Kodak oraz PARTNERÓW.

 2. Dane Użytkownika będą przetwarzane także w celu świadczenia usług przez Kodak/Podmioty GRUPY KAPITAŁOWEJ Kodak. Ponadto, dane Użytkownika mogą być także przetwarzane w celu dopasowania treści stron internetowych do zainteresowań Użytkownika, a także wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług Kodak/Podmioty GRUPY KAPITAŁOWEJ Kodak.

 3. Dane Użytkownika będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie.

 4. W zakresie usług Kodak dane Użytkownika będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, w uzasadnionych wypadkach, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich celów.

 5. W zakresie dopasowanie treści stron internetowych Kodak/ Podmiotów GRUPY KAPITAŁOWEJ Kodak do zainteresowań Użytkownika, a także wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usługi, dane Użytkownika będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Użytkownika z usług Kodak/ Podmiotów GRUPY KAPITAŁOWEJ Kodak.

 6. Partnerzy przetwarzają dane przez okres niezbędny do zrealizowania celu przetwarzania określany w odpowiedniej polityce prywatności Partnera.

 7. Podstawą prawną przetwarzania danych w celach marketingowych jest dobrowolna zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych, w tym na profilowanie (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – „RODO”). W odniesieniu do świadczenia usług przez Kodak  dane Użytkownika będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą). W celu dopasowania treści stron internetowych, serwisów, aplikacji i innych funkcjonalności do zainteresowań Użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych, w tym w celu udziału w badaniach sieci Internet i udoskonalenia usług Kodak/ Podmiotów GRUPY KAPITAŁOWEJ Kodak, dane będą Użytkownika przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora).

 8. Podanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym na profilowanie oraz w celach analitycznych jest dobrowolne. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przeze Użytkownika w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies –  dane osobowe Użytkownika nie będą przetwarzane w tym celu. Podanie danych w celu realizacji usług Kodak/Podmiotów GRUPY KAPITAŁOWEJ Kodak jest niezbędne do świadczenia tych usług. W przypadku niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona. Przetwarzanie danych w celu dopasowania treści stron internetowych, serwisów, aplikacji i innych funkcjonalności do zainteresowań Użytkownika, wykrywania botów i nadużyć w usługach Kodak/ Podmiotów GRUPY KAPITAŁOWEJ Kodak, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług Kodak/ Podmiotów GRUPY KAPITAŁOWEJ Kodak jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług Kodak/ Podmiotów GRUPY KAPITAŁOWEJ Kodak. Niezebranie danych osobowych Użytkownika w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług. Przetwarzanie danych w celu udziału w badaniach sieci Internet jest niezbędne w celu zebrania informacji statystycznych o odbiorcach stron internetowych, serwisów, aplikacji i innych funkcjonalności i udostępnienie statystyk na ich temat oraz zrozumienia, jak są one wykorzystywane przez internautów i pomaga dostosować ich działanie do preferencji użytkowników jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług Kodak/ Podmiotów GRUPY KAPITAŁOWEJ Kodak. Niezebranie danych osobowych Użytkownika w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

 9. Dane Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, firmom badawczym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Dane Użytkownika mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 10. Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,

 2. prawo żądania sprostowania danych,

 3. prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),

 4. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,

 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

 1. W zakresie w jakim dane Użytkownika są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) Użytkownik może dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 1. prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

 1. W celu skorzystania z powyższych praw Kodak udostępnia następujące formy komunikacji:

forma pisemna: Adres:Kodak Alaris Inc., Attn: Worldwide Marketing – Online Privacy Office, 2400 Mount Read Blvd. Rochester, NY 14615

 1. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na stronie internetowej wyżej wymienionego urzędu.

 2. Kodak informuje, że używa na stronach internetowych technologii cookies (plików tekstowych) oraz innych technologii do rejestrowania informacji o stronach lub podstronach odwiedzanych przez użytkownika oraz jego aktywności.

 3. Cookies to maleńkie porcje informacji, zapisywane przez przeglądarkę. Cookie nie ma żadnego wpływu na oprogramowanie ani sprzęt. Pliki cookies są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego urządzenia, bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika (Użytkownik anonimowy). Są to informacje zapisywane przez serwer na urządzeniu Użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z urządzeniem użytkownika. Termin „inne technologie” odnosi się do min. sygnałów nawigacyjnych w sieci web, pikseli oraz anonimowych tagów sieci reklamowych.

 4.  Kodak przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w następujących celach: statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego działania strony www.

 5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 1. W ramach strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 2. W ramach strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej,

 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania

 3. wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych

 4. funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

 5. reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 1. Kodak umożliwia innym podmiotom stosowanie cookies – tzw. cookies podmiotów zewnętrznych – informacje przekazywane do Partnerów (dostawców usług, w szczególności wyszukiwania, reklamy, badania sieci Internet, itp.). Kodak informuje, że jest stroną umowy z OSOM STUDIO Sp. z o.o., której przedmiotem jest między innymi zarządzanie niniejszą stroną internetową i hostingiem. 

 2. Kodak informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

 3. Kodak wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Kodak, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w tym celu w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta użytkownik.

Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies:
Firefox: 
http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
Opera: 
http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
Internet Explorer: 
http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
Chrome: 
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647,
Safari: 
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

 1. Jeśli Użytkownik wyraża zgodę na subskrypcję Newslettera, Kodak dostarczy mu informacje dotyczące produktów i usług za pomocą poczty elektronicznej. Subskrypcja Newslettera może wiązać się z wykorzystaniem danych osobowych w celu udostępnienia Użytkownikowi spersonalizowanej reklamy związanej z produktami i usługami za pośrednictwem poczty elektronicznej. W celu poprawy jakości świadczonych usług, niniejszym Kodak informuje, że dane osobowe, gusty i preferencje mogą być wykorzystywane do analizy, generowania profili użytkowników, badań marketingowych, badań jakości i poprawy interakcji z klientami. Jeśli Użytkownik jest zarejestrowany, może zmienić swoje preferencje związane z wysyłaniem tych komunikatów handlowych. Może również w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji Newslettera za pośrednictwem strony www Kodak lub postępować zgodnie z informacjami podanymi w każdej wiadomości.

Kupuj nasze produkty tylko u autoryzowanego sprzedawcy.

Unikaj sprzedawców nieposiadających 
autoryzacji na rynek Polski. Nie świadczymy wsparcia dla produktów zakupionych od nieautoryzowanych sprzedawców. Gwarancja może również nie mieć zastosowania.

close