Dokumentacja medyczna prowadzona w postaci elektronicznej

Dokumentacja medyczna prowadzona w postaci elektronicznej

Prowadzenie cyfrowej dokumentacji medycznej oznacza łatwy i szybki dostęp do danych pacjenta, historii przebytych chorób czy archiwalnych zleceń. Przechowywanie informacji medycznych w wersji elektronicznej jest bezpieczne, wygodne i niesie szereg korzyści zarówno dla pacjentów, jak i pracowników służby zdrowia.

Czym jest elektroniczna dokumentacja medyczna?

Warto wiedzieć, iż każdy podmiot leczniczy zobowiązany jest do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej swoich pacjentów rozumianej jako zbiór danych odnoszących się do stanu zdrowia chorego i udzielonych mu świadczeń medycznych. Elektroniczna dokumentacja medyczna składa się z takich samych elementów, jak dokumentacja w wersji papierowej, która zajmuje wiele miejsca, a odtworzenie zniszczonych danych jest w zasadzie niemożliwe. Dokumenty medyczne przechowywane w systemie informatycznym gwarantującym całkowite bezpieczeństwo wrażliwych danych pacjentów można odtwarzać, edytować i w szybki oraz wygodny sposób przesyłać do innych placówek medycznych. Jest to zatem rozwiązanie doskonałe dla wszystkich placówek medycznych – zarówno szpitali, przychodni , jak i gabinetów lekarskich.

Zalety cyfrowej dokumentacji medycznej

  • Łatwy i szybki dostęp do dokumentów medycznych – lekarz prowadzący w dowolnym miejscu i czasie może zapoznać się z historią choroby danego pacjenta. Kolejni specjaliści nie muszą od nowa kompletować dokumentacji medycznej, ponieważ wszystkie dane, takie jak informacje o przebytych chorobach czy zażywanych lekach, znajdują się w jednym miejscu, czyli elektronicznej kartotece.
  • Bezpieczne przechowywanie informacji medycznych – cyfrowa dokumentacja medyczna opiera się na systemach informatycznych gwarantujących bezpieczeństwo danych pacjentów oraz zabezpieczających je przed bezprawnym udostępnieniem, utratą czy kradzieżą. Nowe wpisy do elektronicznego systemu opatrzone są datą utworzenia i nazwiskiem osoby, która je wprowadziła, co eliminuje ryzyko nadużyć. Warto dodać, że w przypadku tak prowadzonej dokumentacji, nie występuje ryzyko jej zniszczenia i nieodwracalnej utraty na skutek zdarzeń losowych, takich jak pożar czy zalanie.
  • Oszczędność czasu – prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej skraca czas obsługi pacjentów. Lekarze nie muszą już tracić cennych godzin na szukaniu informacji o historii choroby w tradycyjnych kartotekach, ponieważ wszystkie ważne dane znajdują się w jednym, łatwym w obsłudze i przejrzystym systemie. Niewątpliwie przekłada się to na szybsze stawianie trafnych diagnoz, co jest niezwykle istotne z punktu widzenia pacjenta.
  • Proste katalogowanie – w przypadku archiwów bardzo pomocna jest możliwość dodania metadanych opisowych, ułatwiających szukanie teczek.
  • Redukcja kosztów – przeniesienie dokumentacji z wersji papierowej w elektroniczną eliminuje koszty związane z ich archiwizacją, jak również kupnem drukarek czy papieru.
  • Lepsza jakość dokumentów medycznych – czasem w dokumentach pisanych odręcznie trudno jest rozszyfrować pismo specjalisty, z którym w przeszłości konsultował się pacjent. Dokumenty w postaci cyfrowej są czytelne i niezależnie od tego, jak długo znajdują się w systemie – pozostają w niezmienionym stanie.

Skanowanie dokumentacji medycznej

Konieczność skanowania dokumentacji medycznej z jednej strony wiąże się z codzienną pracą i trafiającymi do placówki medycznej dokumentów papierowych, które należy wprowadzić do elektronicznego systemu. Z drugiej zaś, proces cyfryzacji dotyczy gromadzonych przez wiele lat dokumentów w wersji papierowej. I choć na placówki medyczne nie nałożono formalnego wymogu w postaci pełnej digitalizacji archiwalnych danych, to jednak ich wprowadzenie do systemu umożliwia sprawne wyszukiwanie informacji medycznych, ułatwiając tym samym stawianie szybszych diagnoz. Skanowane dokumenty bezpośrednio trafiają do systemu medycznego i są automatycznie umieszczane w kartotece konkretnego pacjenta, co niewątpliwie usprawnia proces ich cyfryzacji.

Zarządzanie dokumentacją pacjentów w wersji cyfrowej to korzystne rozwiązanie dla każdej placówki medycznej, które przyczynia się do poprawy jakości udzielanych świadczeń i ułatwia codzienną pracę personelu medycznego.

Maciej Witkowski Regionalny Manager Sprzedaży

Odpowiada za współpracę z partnerami w Polsce, Litwie, Łotwie i Estonii. Wieloletnie doświadczenie w branży digitalizacji dokumentów umożliwia mu aktywne wspieranie klientów w znajdowaniu rozwiązań, które najlepiej pasują do profilu ich organizacji.Podziel się artykułem
Kupuj nasze produkty tylko u autoryzowanego sprzedawcy.

Unikaj sprzedawców nieposiadających 
autoryzacji na rynek Polski. Nie świadczymy wsparcia dla produktów zakupionych od nieautoryzowanych sprzedawców. Gwarancja może również nie mieć zastosowania.

close